Juniorkonfirmand / Minikonfirmand
FOR BØRN I 3. KLASSE

Uanset hvad vi vælger at kalde det, handler det om, at 3. klasserne bliver inviteret i kirke i en periode og får lov at opleve kirkerum, kirkegård og præst på nærmeste hold. Det foregår nogle torsdage i efteråret samt et par eftermiddage op til en festlig afslutning i kirken.


Hvad går "Juniorkonfirmand" ud på? Den går ud på at gøre børnene mere fortrolige med kirken og de kristne grundværdier. Der er ikke tale om undervisning i traditionelforstand. Men gennem leg, sang, drama, fortælling og snak får børnene indblik i den bibelske fortælling, kommer tæt på kirken, får sat ord på højtiderne og talt om liv, død og tro. Det er snakken, kreativiteten og oplevelserne sammen, der er i fokus.

 

Vi mødes hver torsdag  (undtagen torsdag i uge 42) direkte efter skole kl. 14.00-15.30 ca. - i Sognegården, Nordgaardsvej 4.

 

Første gang er:  Torsdag den 21. september 2023
Sidste gang er: Torsdag den 23. november  2023

 

Tilmelding til psne@km.dk


Jeg glæder mig til at se jer.

 

De bedste hilsner
Sognepræst Pernille Neerlin.