Menighedsrådsmøder foregår i sognegården kl. 19.00. Møderne er offentlige.

De næste møder er: onsdag d. 20. februar, onsdag den 20. marts, onsdag den 24. april, onsdag den 15. maj, onsdag den 19. juni 2019.

  

Børge Dahlslund,( Formand), Ebbe Henriksen (kasserer), Susanne Kalmark Andersen (Kontaktperson) Anders Bohn (Næstformand) Martin Kelstrup (Formand for aktivitetsudvalget)

Rikke Glistrup (Medlem af Bladudvalg, Kirkegårdsudvalg og Udstillingsudvalg), Matrtin Leth, sekretær, Henriette Moesby (Formand for valgbestyrelsen), Randi Rye og Elsebeth Garde Kjær 

 

Menighedsrådsformand Børge Dahlslund 26 28 30 92, email borge@dahlslund.dk.

 

Anders Bohn (næstformand)

 

Ebbe Henriksen (kasserer)

 

Susanne Kalmark Andersen (kontaktperson)

 

Martin Kelstrup (formand for aktivitetsudvalg)

 

Rikke Glistrup (Medlem af Bladudvalg, Kirkegårdsudvalg og Udstillingsudvalg)

 

Martin Leth

 

Henriette Moesby (formand for valgbestyrelsen)

 

Hans Draabe Jensen (kirkeværge uden for rådet)

Fotos: emj-photography