Påske

Den stille uge kaldes påskeugen også. Det er den uge, der indledes med Jesu indtog i Jerusalem Palmesøndag og efter nadverens indstiftelse Skærtorsdag, Jesu' vandring fra Herodes til Pilatus og hans henrettelse langfredag, kvindernes overraskelse ved den tomme grav påskesøndag, slutter ugen med opstandelsens glæde og vandringen til Emmaus 2. påskedag.

I Svogerslev Kirke markere vi påskens begivenheder med gudstjenester af forskellig slags, som passer til dagen.

Palmesøndag hører vi om indtoget i Jerusalem.

Skærtorsdag holder vi aftengudstjeneste og spiser lam og usyret brød sammen i Sognegården bagefter.

Langfredag er der liturgisk gudstjeneste. Musik og læsninger danner den dramatiske rammer om Kristi korsfæstelse.

Påskesøndag er der atter blomster på alteret og en let og opløftende musikalsk ledsagelse til at fejre opstandelsen.

2. påskedag er endnu en glædens dag, hvilket også tekster og musik vidner om.

Alle er velkomne, uanset om det er til en, eller til alle påskens gudstjenester!