Kontakt

Skal du i kontakt med kirken, er der mange du kan henvende dig til:

Kirkekontoret i Sognegården:  Nordgaardsvej 4, 46 38 30 34 kontaktes vedr. attester og registreringer. Træffes bedst tirsdag 10.00-12.00, onsdag 15.00-17.00 og torsdag 10.00-12.00. Sikker mail til kirkekontoret.

Faktura sendes til: svogerslev.sogn@km.dk

Generelle lukkedage:
Kirkekontoret er lukket  24., 25., 26., og 31. december, 1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kr. Himmelfartsdag og 2. pinsedag.

Præstekontor: Søbredden 11, 46 38 56 64 kontaktes vedr. bestilling af kirkelige handlinger dåb, vielse og bisættelser. (mandag fri) egk@km.dk

Kirkens adresse: Selve kirken ligger ud til Svogerslev Hovedgade, men har en postkasse i Strædet 4, Svogerslev

Præsterne tager sig af samtaler, både om eksistentielle spørgsmål, om livet og døden og alt det midt imellem - og om praktiske spørgsmål og forespørgsler om kirkelige handlinger.

Menighedsrådet svarer på praktiske og tekniske spørgsmål vedr. kirken og sognegården

Menighedsplejen beskæftiger sig med muligheden for at hjælpe mennesker i krise, økonomisk eller socialt. De er behjælpelige med spørgsmål vedr. feriehjælp og julehjælp.

Personalet tager sig af alle de daglige gøremål i kirke og sognegård.

Sognegården  lejes ud til kortere receptioner efter kirkelige handlinger i Svogerslev Kirke. Kontakt Børge Dahlslund 26 28 30 92. Ved bisættelser og begravelser kan der bestilles kaffe og brød til ca. max 80 mennesker: Kontakt Lise Hansen  46 36 05 36

Kirkegården drives af personalet fra Roskilde Kirkegårde og de er behjælpelige med alle spørgsmål vedr. pladser, vedligehold og urnenedsætning. 

Kirkebladet leveres til alle husstande, takket være en dygtig koordinator og en stor flok frivillige uddelere.