Område og oprindelse

Svogerslevs historie er tæt knyttet til Roskilde. Ser man på et kort over området, forstår man tydeligt hvorfor. Er du i tvivl om Svogerslevs geografiske placering så klik på kortet nedenfor.

Svogerslev og Kornerup er meget gamle landsbyer. Ordet Svogerslev kommer fra Suauerslef, altså levningerne eller arven efter en storbonde ved navn Suauer, hvilket var en almindelig navnebetegnelse fra 300-500 tallet.

Byen nævnes første gang i 1257. Den gamle landsby var bygget op om kirken og gadekæret og bestod af ca. 20 tætliggende bindingsværksgårde på sylstene og med lerklinede vægge. Derudover var der ca. 40 huse. Ialt var der 400 mennesker i Svogerslev igennem flere hundrede år.

Man boede tæt sammen og var meget angste og overtroiske og havde kun meget lidt kontakt med de omliggende byer. Dette hang tildels også sammen med de meget dårlige veje. Familierne var indgifte i hinanden.

Svogerslev Sogn er på 736 ha, hvoraf 36 er moser og andet vandareal incl. den 32 ha store Svogerslev Sø. Jordene er lermuldede, dog ret sandmuldede i den sydlige del.