Præster

Elsebeth Garde Kjær
egk@km.dk / 46 38 56 64
Mandag er fridag 

Sognepræst Elsebeth Garde Kjær

Pernille Gregersen Neerlin
psne@km.dk / 30 36 81 11
Mandag er fridag