Prædikestol

Prædikestolen er fra 1598 og sandsynligvis lavet af Oluf Krog. I nicherne står evangelisterne. Mattæus (med englen), Markus (med løven), Lukas (med oksen) og Johannes (med ørnen).

På hjørnerne står afvekslende mandlige og kvindelige figurer med nøgne overkroppe. Et reliefskåret skriftsted på latin lyder "Herrens ord bliver i evighed" og et lignende dansk "Salige ere de, som høre Guds Ord osv."