Navneændring

Hvis du har fast bopæl (domicil) i Danmark, kan du ændre dit eget eller dine børns navne.

Gebyr
Det koster et gebyr at få behandlet sin navnesag. Det betyder endvidere, at man ikke får sine penge igen, hvis navneændringen ikke går igennem. Læs her hvordan du betaler gebyret.

Navneændring på bryllupsdagen
Det er gratis at skifte navn i forbindelse med vielse. Læs her hvordan du søger om navneændring på bryllupsdagen.

Hvad må man hedde?

Fornavne
Navneloven i Danmark er temmelig bred. Det betyder, at du må tage og udskifte det/de fornavne du ønsker, så længe det er godkendte navne i Danmark. Du kan se, om det fornavn du ønsker, er godkendt på Familieretshusets hjemmeside. Du skal have mindst ét fornavn.

Mellemnavne
Ønsker du at tage et mellemnavn, skal du have en slægtsmæssig tilknytning til navnet i lige linje. Det betyder, at du må tage et mellemnavn/efternavn båret af dine forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tipoldeforældre til mellemnavn/efternavn. Du kan til hver en tid bortkaste et mellemnavn.

Efternavne
Du må tage et mellemnavn/efternavn båret af dine forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tipoldeforældre til mellem- eller efternavn. Du kan også tage et frit efternavn (efternavn, der er båret af flere end 2000). Ønsker du et beskyttet efternavn, skal du have skriftligt samtykke fra samtlige bærere. Tager du et nyt efternavn, bortfalder det gamle.

Læs mere om navneloven.

Når man vil tage sin partners navn gift/ugift
Man kan til hver en tid tage sin ægtefælles mellem- og/eller efternavn, så længe ægtefællen giver samtykke hertil. Hvis I ikke er gift, kan I ligeledes tage hinandens mellem- og/eller efternavne, samleveren skal dog give sit samtykke først. Det kræves, at I har boet sammen i mindst 2 år, eller at I har fællesbarn/-børn under 18 år, der har eller skal have navnet. I skal endvidere indgive en samlivserklæring.

Ændring af dit barns navn
Du kan søge om at ændre dit barns fornavn, mellemnavn eller efternavn. Det er dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for. Hvis barnet er stort nok til selv at have en mening om at skifte navn, skal barnet høres. Læs mere om procedure, lovgivning og gebyrer på Familieretshusets hjemmeside eller tal med kordegnen.