Menighedsplejen

Menighedsplejen er organiseret, som et selvstændigt udvalg under Menighedsrådet, med fokus på at varetage kirkelige sociale opgaver overfor sognets beboere. Nødvendige midler stammer alene fra indsamlinger og tilskud fra fonde m.m.

Bl.a. arrangeres der, i samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer, sommerferietur for familier fra sognet, og til jul kan der søges julehjælp/julekurv, så julen bliver til at komme igennem.

Klik her for at læse mere om Menighedsplejens fællesspisning for børnefamilier
Klik her for at læse mere om Menighedsplejens sommerudflugt for børnefamilier
Klik her for at læse mere om Menighedsplejens sommerudfulgt for gangbesværet
Klik her for at læse mere om Menighedsplejens julehjælp

Kontaktperson for Menighedsplejen er Mie Danielsen
mied@live.dk / tlf.: 46 38 37 89

 

 

 

 

 

Kontaktperson mellem Menighedsplejen og Menighedsrådet er Elise Balle
eliseballe46@gmail.com / tlf.: 51 55 60 46

     

                                                      

 

 

 

 

Fotos: emj-photography