Personale

Kordegn og Regnskabsfører
Stina Helena Stoklund

Telefon: 46 38 30 34
E-mail: svogerslev.sogn@km.dk
Send sikker mail til kirkekontoret

 

Kordegn Stina Helena Stoklund

Foto: privat

Organist Anne Sloth
Telefon: 46 38 47 52 / 20 23 74 52
E-mail: slothorg@godmail.dk

Organist Anne Sloth

        

Kirkesanger Lise Buur (har pt. orlov)
Telefon: 22 56 28 36

Kirkesanger Lise Buur

 

Kirketjener Krisztina Matyus
Telefon: 28 77 50 99

Kirketjener Krisztina Matyus

 

Medhjælp Lise Hansen
Telefon: 51 20 81 46

Medhjælp Lise Hansen

 

Frivillig Solvejg Tofft

Frivillig Solvejg Tofft

Fotos: emj-photography