Undervisning og skoler

Om skolevæsenets tilstand i 1700-tallet har præsten i Svogerslev Hr. Mølleskow bemærket: "skole er ingen i Kornerup, men ungdommen af begge sogne skal søge skole i Svogerslev, hvor degnen holder skole. Men vejen er meget farlig for skolesøgende ungdom og kun få fra Kornerup søge skolen".

Bemærkningen om vejens farlighed tyder på, at der dengang ingen bro har været over Kornerup Å. I 1801 var Biskop Balle på Visitats og har bl.a. antegnet: "Sognepræsten prædikede grundigt, udførligt , opbyggeligt og vel. Degnen Hansen synger meget godt, men catechiserede denne gang maadelig".

Dette var dog et fremskridt fra 1762, hvor præsten blev afsat af højesteret. Han var talentfuld, men højst drikfældig, og han var ond og vist også utro mod sin hustru. Som hævn afbrændte han det meste af præstegården. Angående Svogerslev skole bemærkes: "børnene svarede med forstand efter lærebog og havde godt begreb om Catechismi indhold".

Undervisningen af børnene foregik i Svogerslev i Degneboligen, som både fungerede som skole og bolig for degnen. Den sidste degn i Svogerslev har her haft sin aftægtbolig indtil 1831. Degneboligen blev opført i 1757 og ligger stadig indbygget i kirkegårdens østre mur. Det forholdsvis velbevarede anlæg udgør en meget værdifuld helhed sammen med kirken og har stor historisk interesse ved at afspejle skolevæsenets forhold i tiden før og efter 1800. Der har derfor været ønske fremme om at gøre den til museum.

Der knytter sig dog også en tragisk historie til Degneboligen, idet 3 piger i 1893 legede ved en gammel træpumpe ved udhuset. Pumpen havde ikke fungeret i lang tid, men de fik alligevel vand ud af den og drak noget af det. Alle 3 døde af tyfus.

Efter 1814-loven fik Svogerslev sin første rigtige skole i 1825, der stadig ligger ved Skvatbrinken (Åbrinken 18) og nu er privat bolig. Skolen var fællesskole for både Svogerslev og Kornerup. Kornerup fik egen skole i 1888. Fra en visitatsbog fra 1843 hedder det: "Læreren hed Berg og var 33 år. Er ret duelig. Indbyrdes undervisning unøjagtig og uden øvelse". Fra en senere visitats fra 1850 nævnes, at han "har kraft og lyst, katekiserer ret godt, men ikke just med synderlig indsigt ! ".

I 1900 blev Andreasskolen bygget og fungerede som skole, indtil Lynghøjskolen blev bygget i 1966. Ved århundredeskiftet gik børnene hvert år Skt. Hans aften til Thors Kilde, der lå ved Kildegården, hvor det nuværende Søparken er bygget. Her ofrede de penge i kilden. Desuden havde de noget pulver, som de opblandede til saftevand med vandet fra kilden.