Medlemskab

Hvad går din kirkeskat til?

Kirkeskatten sikrer, at der hver søndag bliver afholdt gudstjeneste i lokale kirker over hele landet. Kirken har desuden en række andre kerneydelser som tilbud om dåb, konfirmation, bryllup og begravelse.

Da folkekirken er demokratisk styret, har du som medlem stemmeret og kan stille op til menighedsrådet. Hvis du sidder i menighedsrådet, kan du få indflydelse på lokale aktiviteter og du er med til at vælge sognets præst og stiftets biskop. 

Via kirkeskatten bidrager du til personregistrering
Personregistrering er en opgave, folkekirken løser for staten. Det betyder, at alle oplysninger fødsler, navne, faderskab, dødsfald og ægteskab indgået i folkekirken registreres i sognene.

Via kirkeskatten bidrager du til, at folkekirken kan udføre socialt arbejde. 
De fleste kirker driver omsorgsarbejde i sognet. Det kan fx være uddeling af julehjælp, sorggrupper eller besøgstjenester med besøg hos ældre og ensomme. 

Via kirkeskatten bidrager du til et levende kirke- og kulturliv i hele landet.
Kirkerne lægger over hele landet hus til mange kulturelle og sociale arrangementer som fx koncerter, foredrag, kor, studiekredse, babysalmesang mm. 

Via kirkeskatten bidrager du til vedligeholdelse af kirker og kirkegårde.
Danmark har ca. 2400 kirker og ca. 350 antal kirkegårde i hele landet.
Bidraget sikrer, at de danske kirkebygninger bliver vedligeholdt. Bygningerne repræsenterer tusind års danmarkshistorie og gemmer på unikke kunst- og kulturskatte.

Via kirkeskatten bidrager du til, at børn og unge bliver undervist i den kristne tro og kulturarv
Præsterne og folkekirken sørger for, at børn i hele landet kan gå til dåbsoplæring og konfirmationsforberedelse i deres lokalområde. 
Dermed bliver det sikret, at den kristne kulturarv bliver ført videre til de næste generationer.

Via kirkeskatten bidrager du til præsternes løn.
Folkekirken har knap 2100 præster (årsværk), fordelt over hele landet. Desuden er der præster på særlige områder som sygehuse, hospice, fængsler, forsvaret og uddannelsesinstitutioner. Præsterne afholder gudstjenester og har personlige samtaler med folk. 

Under ophold i udlandet bibeholder man sit medlemskab.
Kirkeskatten kan overføres til en dansk sømands- og udlandskirke.

Indmeldelse i Folkekirken Udmeldelse af Folkekirken