Dåb

Alle der bor i sognet eller har kirkelig tilknytning til sognet (jf. gældende lov) kan blive indskrevet til dåb.

Tidspunktet for dåb aftales med sognepræst Elsebeth Garde Kjær, i god tid inden den ønskede dåb.
Forældrene er velkommen til at sende en mail på egk@km.dk eller kontakte præsten på 46 38 56 64.
Dåben kan først aftales, når barnet er født.

Når der er aftalt en dato, udfylder forældrene denne blanket som mailes til kordegnen via sikker mail.

Da kirken er lille, kan vi kun have én dåb i gudstjenesten med ca. 30 deltagere.
Det vil derfor være fint, hvis I har flere mulige datoer.

Læs mere om dåb i folkekirken her samt i folderen Tillykke med dit barn.