Efter stavnsbåndets ophævelse

I 1787 var det greven af Ledreborg, der ejede næsten alle gårde og huse i Svogerslev. Dog ejede Københavns Universitet og Magistrat hver en gård. Både bønderne og daglejerne var fæstere, der skulle betale for at bo på gårdene, hvor de arbejdede. Daglejerne arbejdede på godset eller hos bønderne. Helt op til 1914 var de fleste gårde stadig ejet af Ledreborg Gods, og som et levn fra dengang har godset stadig fiskeretten til Svogerslev Sø.

Udflytning af gårde

Ved stavnsbåndets ophævelse 20/6 1788 begyndte udflytningen af gårdene. De blev ofte udflyttet parvis, da man stadig var meget angste og overtroiske og gerne ville bevare noget af trygheden og hjælpsomheden fra landsbyfællesskabet. F.eks ligger Skovbækgården, Lyngagergård og Kildevangsgården nu kun få hundrede meter fra hinanden ude ved motorvejen på vej mod Lejre lige syd for Svogerslev. Vejgård, Olufshøj og Svanemosegård ligger også med kun få hundrede meters afstand sydøst for Svogerslev.

Det nuværende hvide hus overfor kiosken mellem fodgængerovergangen og Lynghøjgård ligger på samme sted som den gamle hovedbygning til Vejgården. Svanemosegård er nu en del af Lyngbys Landbrugsskole, mens en gammel aftægtsbolig stadig ligger på hjørnet mellem Bygaden og Skolegade. Kærgården ligger nu syd for golfbanen midt mellem Svogerslev og Roskilde, og Østrupgård ligger lige nord for Svogerslev.

Klik her for at se kort over Svogerslev hvor gårdenes nuværende placering kan ses

Allerede i 1783 ved vi, at Petersæde, der sandsynligvis oprindelig var gården lige nord for kroen, blev udflyttet til sin placering indtil 2002 ved krydset mellem Stamvejen og Hovedgaden.

Fattiggården og smedjen

Svogerslev har også haft sin fattiggård, der lå der hvor kirken nu har sin parkeringsplads. Smedjen er et gammelt kendt vartegn for byen og har ligget på den nuværende placering i mange år. Smedjen blev dog næsten totalt ombygget i 1930érne og fungerede i mange år også som telefoncentral og busfindelsen mod Hornsherred havde her holdeplads. Den gamle smedje kan ses på et af billederne fra gadekæret fra 1905.

Levestandarden

Levestandarden var rimelig i Svogerslev, så beboerne kunne synge på vej til Roskilde:"I Roskilde har de sølv og guld. I Svogerslev har de kiste fuld".

Storbrand i 1914

Den 31/10 1914 brændte en stor del af byen syd for hovedgaden og blev ikke genopført før moderne tid. 3 gårde nedbrændte og 9 huse. Ilden opstod på Toftegård, sprang over Kildevangsgården og tog fat i hele Søndergården og Lynghøjgården. Mange mente ilden var påsat, men det kan også have været en skorstensbrand.

Heldigvis var der mange soldater indkvarteret i byen, da 1. verdenskrig var brudt ud og hele den danske hær var mobiliseret i sikringsstyrken, der var indkvarteret i og omkring København for at kunne forsvare Københavns befæstning. Hver gård havde 4-5 soldater og disse hjalp til med slukningen. Mentzes gård nedbrændte derfor ikke og blev stående indtil 1966, hvor den blev nedrevet for at give plads til centeret.

Ledreborg ejede de fleste gårde og huse og fik udbetalt forsikringen og havde derfor pligt til at genopbygge gårdene, som i årene efter blev købt af bønderne. I den nye stuebygning på Toftegård er der idag børnehave.

Billeder

Følgende billeder fra Svogerslev er dels fra lokalhistorisk arkiv på Roskilde bibliotek og dels fra Flensborgs postkortsamling. Klik på billederne for at forstørre.

1905-1914                

Branden i 1914

1930-1940

Luftfotos fra 1953

Luftfoto af Nordgården               

 

 

Oversigtskort over Svogerslev

Kort- og Matrikelstyrelsens har udarbejdet historiske kort. For Svogerslev findes :

Historiske kort fra perioden 1842-1899

Historiske kort fra perioden 1928-1940

Der findes desuden tyske luftfotos fra 1944. Her af Svogerslev

Vandmøllen

Gennem flere hundrede år var vandmøllen en af gårdene i Svogerslev. Den lå ved Svogerslev Sø på den østlige bred, hvor der nu er en lille skov. Bækken, der drev vandmøllen, er der stadig, men var dengang større, idet den afvandede engdraget, hvor der nu er sportsplads. Bækken var dæmmet op i en mølledam. Den gamle vandmølle blev revet ned i 1971.

Svogerslev kro

Landevejen fra Roskilde til Holbæk var i ældre tider en smal og snørklet vej, som gik midt igennem Svogerslev by og forbi gadekæret. Her lå Svogerslev gamle kro fra midten af 1400-tallet. I 1727, da den nye Holbækvej blev anlagt, flyttede man kroen ud til den nye vej (nuværende placering) og her lå den uforandret indtil 1928, hvor den blev restaureret. I 1756 får Svogerslev kro bekræftet sine privilegier, men mister retten til at brygge øl og brændevin. Den slags måtte man hente i Roskilde. Kroen blev anlagt af ejerne af Ledreborg og var indtil 1928 fæste under denne. Kroen var privilegeret postkro, således at postvognen skiftede heste på stedet. I 1808 var kroen tæt på at blive nedlagt. Amtmand Treschow betragtede stedet som lastens hule, hvor egnens unge mænd hendrev alt for meget tid og blev "ført i uføre". Som han sagde :"Ikke mindst udbreder slagtersvende og prangere elskovssygen blandt bondealmuen; endog af den årsag og deres øvrige forlokkelser bør dem ikke gives anledning til at opholde sig i landsbyen".