Fødsel og faderskab

Et barns fødsel anmeldes af jordemoderen

I de tilfælde, hvor en fødsel sker uden medvirken af en jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen.
Du kan anmelde dit barns fødsel via blanketten Fødselsanmeldelse senest 14 dage efter fødslen.

Bemærk at der er særlige regler i Sønderjylland.

Erklæring om fælles forældremyndighed

Ugifte forældre skal registrere faderskabet på borger.dk ved at udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring, senest 28 dage efter barnets fødsel. Erklæringen giver fælles forældremyndighed.

Angiver I faderskabet de første 28 dage efter fødslen, er det mors bopælssogn, der behandler sagen. I Sønderjylland dog bopælskommunen.

Angiver I faderskabet før fødslen eller senere end de første 28 dage efter fødslen, er det Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen), der behandler sagen.