Svogerslev Sogns Menighedsråd

Menighedsrådsmøder foregår i sognegården kl. 18.30.
 

Det nye menighedsråd har konstitueret sig således:   

Børge Dahlslund (Formand), Eskil Holm (Kasserer), Anders Bohn (Næstformand), Ole Nyholm (Medlem af Bladudvalg, Kirkegårdsudvalg og Udstillingsudvalg), Elise Balle (Menighedsplejen), Martin Leth (Sekretær), Henriette Moesby (Kontaktperson og Formand for valgbestyrelsen), Susanne Kalmark Andersen, Elsebeth Garde Kjær (Sognepræst kbf) og Hans Draabe Jensen (Kirkeværge uden for menighedsrådet)

Kontaktoplysninger på Menighedsrådet findes her

 

Menighedsrådsformand

Børge Dahlslund

 

Næstformand

Anders Bohn

 

Kasserer

Eskil Holm

 

Kirkegårdsudvalget

Ole Nyholm

 

Kontaktperson

Henriette Moesby

 

Menighedsplejen og aktivitetsudvalget

Elise Balle

 

Aktivitetsudvalget

Susanne Kalmark Andersen

Sekretær

Martin Leth

 

Kirkeværge (uden for rådet)

Hans Draabe Jensen

 

Suppleanter

Mie Danielsen og Gunvor Severinsen

 

Fotos: emj-photography

 

   Mødedatoer