Udvalg

Kirkegårdsudvalg
Anders Bohn, Ole Nyholm og Elise Balle

Aktivitetsudvalg
Susanne K. Andersen, Martin Kelstrup, Elise Balle, Børge Dahlslund, Gunvor Severinsen, Elly Vestergaard, Lise Hansen, Anders Bohn, Orleff Hjuler Kristensen og Elsebeth Garde Kjær

Kunstudvalg
Anders Bohn, Mie Danielsen, Elise Balle, Børge Dahlslund, Ole Nyholm og Martin Kelstrup

Bladudvalg
Elsebeth G. Kjær (Redaktør), Elise Balle og Gunvor Severinsen

Valgbestyrelse
Susanne K. Andersen (formand), Anders Bohn, Ole Nyholm Pernille Gregersen Neerlin og Børge Dahlsund

Menighedsplejen
Elise Balle (formand) og Mie Danielsen (kontaktperson)