Få indflydelse

Menighedsrådsvalg 2024


I år er der valg til menighedsrådene i hele Danmark. Alle medlemmer af Folkekirken i sognet kan møde op og stemme eller selv stille op. Det foregår til valgforsamlingen den 17. september kl. 19.30 i Sognegården på Nordgaardsvej 4, Svogerslev, 4000 Roskilde.

 

Hvad laver dit menighedsråd?

 

Svogerslev menighedsråd består at 8 folkevalgte medlemmer plus 2 suppleanter. Sognet har 4328 indbyggere. Heraf er 3514 medlemmer af folkekirken. Der er to præster tilknyttet kirken. Præsterne varetager de kirkelige handlinger og den kirkelige undervisning af konfirmanderne, børneaktiviteter og visse ældre aktiviteter. Vores kirke er fra 1100-tallet, den har 60 siddepladser, men vi lader gerne flere komme ind som kan sidde på de ekstra stole.

 

Personalet består af, en kordegn, en organist, en kirketjener, en kirkesanger og en kirkeværge. Vedligeholdelsen og arbejdet på kirkegården er udliciteret til Roskilde kirkegårde. Menighedsrådet har ansvaret for kirkens økonomi og regnskaber og deltager sammen med præsterne i den daglige ledelse og planlægning. Sammen med menighedsplejen og udvalgene; deltager menighedsrådet i planlægningen af koncerter, foredrag, udflugter, rundvisninger og andre aktiviteter. I den nuværende fireårige periode har menighedsrådet gennemført en tilbygning til den gamle sognegård. Det har betydet mere end en fordobling af aktiviteterne og en bedre planlægning af den daglige ledelse.

 

Hils på menighedsrådet


Som startskud på menighedsrådsvalget 2024 har menighedsrådet afholdt et orienteringsmøde d. 14. maj. Du kan stadig engagere dig i menighedsrådsvalget! Er du blevet nysgerrig på hvem der sidder dit menighedsråd? Vil du vide mere om hvad der foregår i din kirke? Måske har du lyst til at engagere dig i en aktivitet og møde nogle af de mange andre frivillige rundt om kirken? Tag meget gerne kontakt til Børge Dahlslund via mail: borge.dahlslund@gmail.com.

 

Du er også velkommen på næste menighedsrådsmøde. Møderne er offentlige og der er mulighed for spørgetid.