Kirkekontoret Nordgårdsvej 4                                                                                                                                       

Kordegnestillingen varetages i disse måneder af Inge Forsmann imnf@km.dk

Henvendelser vedr. attester sker i uge 31 på 46341466

Øvrige henvendelser sker til præsterne

T

Kirkekontorets telefon: 46 38 30 34

 

  

Organist Anne Sloth                                                           

Telefon: 46384752   /   20237452

slothorg@godmail.dk

        

Kirkesanger Lise Buur 22568336

 

Kirketjener Krisztina Matyus 28 77 50 99

 

Sognegården Nordgårdsvej 4, Svogerslev

Medhjælp: Lise Hansen 46360536

Frivillig i sognegårdens køkken : Solvejg Tofft

Fotos: emj-photography