Børne- og ungdomskor

Er du glad for at synge, og kunne du tænke dig at træne din stemme og være med i et fælleskab?

Vi optager sangglade børn fra 3. klasse og opefter. Vi synger ikke noget, der er sværere end alle kan være med. Oplev glæden ved at synge under hvælvingerne i kirkerummet.  Børne- og ungdomskoret medvirker ved udvalgte gudstjenester kl. 17.00 og der gives et mindre honorar for medvirken
ved disse. Der er mulighed for at se kirken og evt. prøve at synge ved orglet inden tilmelding. Dette aftales med Anne Sloth.

Vi øver udvalgte torsdage kl. 17.00 - 17.50 i kirken.

Kommende øvedage:  7. september / 21.  september / 5. oktober / 12. oktober / 26. oktober / 9. november / 7. december

Kommende børnegudstjenester: 4. oktober / 1. november / 23. november / 10. december

Herefter holder vi juleferie og starter op igen i  foråret 2024.

Tilmelding til Anne Sloth på telefon 20237452 eller mail: slothorg@godmail.dk