Øvrige inventar

Korsbuekrucifikset er fra 1625-50, men skåret efter en  sengotisk model. Figuren er ca. 90 cm. høj. Korstræet har sengotiske profiler, glat glorieskive i korsskæringen og firpasformede endeplader med elegante, barokt virkende evangelisttegn. Rækkefølgen er ikke den gængse senkatolske, idet englen (Mattæus) er anbragt på højre korsarm.

I kapellet ses et maleri af J. T. Skovgaard fra 1919, der forestiller hyrdernes tilbedelse af barnet i krybben. Billedet var midterbillede i altertavlen i mange år indtil 1978. Billedet erstattede et gammelt maleri af fru. Ingemann, der forestillede Kristus og Nikodemus, som blev skænket i 1860. I dag er alteret ført tilbage til sin oprindelige udformning. Se under altertavle.