Kirketjener til Svogerslev Kirke, Roskilde Domprovsti, Roskilde Stift

Svogerslev sogn søger en kirketjener (25 timer pr. uge) til 1. juni 2024 eller snarest derefter.
Kirketjeneren indgår i et arbejdsfællesskab med kirkens øvrige medar­bejdere.

 

Vi søger en kollega, der er imødekommende, venlig og udadvendt og har en positiv indstilling til kirkelivet i folkekirken.
Sammen med kirkens øvrige medarbejdere håber vi, du vil være med til at skabe gode rammer for menighedslivet.

 

Sognet er kendetegnet ved at være forstad til Roskilde med parcel- og rækkehuse og bærer præg af landsby, men i øvrigt en by med rigt kirke liv, stor skole, gode daglig­varebutikker og en blandet befolkning aldersmæssigt.

 

Sognet har 6 medarbejdere inkl. kirketjener.

 

Ansvarsområder og opgaver:

 

De primære opgaver er:

Praktisk kirketjeneste i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger

Medvirke til (være ansvarlig for) rengøring og vedligeholdelse af kirke og sognelokaler

Klargøring af lokaler og kirkerum i forbindelse med kirkelige aktiviteter

Indkøb til arrangementer i kirken (f.eks. lys, blomster m.m.)

 

Vores forventninger til dig:

 

Er uddannet kirketjener eller er villig til at tage uddannelsen

Kan arbejde selvstændigt og struktureret med en proaktiv tilgang til opgaverne

At du har gode samarbejdsevner, trives i en travl og omskiftelig hverdag og kan bevare overblikket

At du trives med fleksibel arbejdstid, der også indbefatter arbejde i weekender, på helligdage og om aftenen

At du har praktisk håndelag og sans for at pynte kirken til højtider.

At du har godt praktisk kendskab til it på brugerniveau   

 

Vi tilbyder:

 

Et job med frihed under ansvar og med mulighed for at præge stillingen

En afvekslende hverdag med mange forskelligartede opgaver

Fleksibel arbejdstid under hensyn til opgavernes udførelse

Gode kolleger og uhøjtidelig omgangstone

En indføring i kirken som arbejdsplads

 

Løn og ansættelsesvilkår:

 

Ansættelsen finder sted ved Svogerslev Sogns Menighedsråd, Nordgaardsvej 4, 4000 Roskilde. Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisation (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunk­tio­nærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Dan­marks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

I stillingen indgår en prøvetid på tre måneder. I forbindelse med ansættelsen vil der blive indhentet en børneattest.
Menighedsrådet ser gerne, at referencer kan indhen­tes.

 

Årslønnen for fuldtidsansat aftales indenfor intervallet 305.819 kr. – 394.347 kr. Fikspunktet er 305.819 kr. Herudover rådighedstillæg på pt. 28.860 kr. årligt samt et OK tillæg på 1.351 kr. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås efter forhandling mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketje­nerforening.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjeneste­mandsstatus ved ansættelse med direkte overgang.
Der skal i så fald ske en klas­sificering af stillingen.

 

Hvis den, der ansættes i stillingen, ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for kirketjenere, skal denne gennemføres inden
for det første to år af ansættelsen.

 

Ferie og fridage i henhold til overenskomsten.

 

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Børge Dahlslund tlf. 2628 3092
eller til kontaktperson Ole Nyholm 4031 0119.

 

Ansøgning med relevante bilag sendes til Svogerslev Kirke, 7166fortrolig@sogn.dk

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 28. maj 2024.